about-top.jpg

Cead Isteach

Táillí, Deontais agus Scoláireachtaí

Ciste Sóisialta na hEorpa (ESF)

Sé Ciste Sóisialta na hEorpa an príomhghléas ag an Aontas Eorpach chun acmhainní daonna a fhorbairt agus oibriú mhargadh an tsaothair a fheabhsú. Is aidhm dó tabhairt faoin dífhostaíocht trí rochtain ar mhargadh an tsaothair a dhéanamh níos éasca, comhionannas i margadh an tsaothair a chothú, cruthú post nua a spreagadh agus tacú le scileanna agus cáilíochtaí gairmiúla a fhorbairt. Tacaíonn an ciste seo le cuid mhór mac léinn atá ag freastal ar chúrsaí ag IT Leitir Ceanainn.

Tá réimse bealach inar féidir le mic léinn ag IT Leitir Ceanainn cúnamh airgid dá gcuid teagasc a fháil:

NAISC ÚSÁIDEACHA

Updated: Thu, 27 Apr 2017 13:21:14 BST