organisation.jpg

Eolas Fúinn

Eagraíocht

Rinne an LYIT 40 bliain a bunaithe a cheiliúradh sa bhliain 2011. Curtha ar bun i dtús báire mar Choláiste Teicniúil Réigiúnach Dhonncha Uí Mháille, tháinig fás agus forbairt ar an Institiúid agus tá sí anois ina coláiste cuimsitheach tríú leibhéal. Athainmníodh an choláiste mar Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) sa bhliain 1998. Chomh maith leis sin, glacadh isteach le Coláiste Turasóíreachta na gCealla Beaga (bunaithe i 1969 agus athainmnithe i 1992) mar scoil acadúil de chuid an LYIT sa bhliain 2007.

Chuaigh an Institiúid ó neart go neart a bhuíochas do chlár caipitil suntasach forbartha, mar aon le leathnú i réimse agus i leibhéil na gclár atá á dtairiscint anois. Ofrálann an LYIT iomlán na gclár acadúil suas go Leibhéal 9 atá ar an Chreatlach Náisiúnta Cáilíochtaí, faoi údarás tarmligthe ó HETAC (Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais & Oiliúna).

San am i láthair, tá an Institiúid ag cur i bhfeidhm a Plean Straitéiseach, 2007 – 2013, agus, i gcomhar leis an straitéis náisiúnta ardoideachais atá ag teacht i dtoll a chéile, tá rún diongbháilte ag an LYIT a seasamh láidir i gcóras ardoideachais na hÉireann a choinneáil agus a chothabháil.

Tá an struchtúr eagrúcháin don LYIT leagtha amach thíos:
LYIT Structure

Breathnaigh ar na Geatabhealaí ar thaobh na láimhe deise ar an suíomh gréasáin seo faoi choinne tuilleadh eolais ar shaol san LYIT.

Updated: Tue, 17 May 2016 09:03:27 BST