about-top.jpg

Eolas Fúinn

Gaeilge san LYIT

Fáilte go dtí an mhír Ghaeilge dár suíomh gréasáin. Tá an tInstitiúid tiomanta go hiomlán do chur chun cinn agus forbairt na Gaeilge ar an champas.

Sa mhír seo, gheobhaidh tú eolas fá Acht na dTeangacha Oifigiúla agus faoinár Scéim Teanga reatha, fá chúrsaí Gaeilge san LYIT, fá sheirbhísí trí mheán na Gaeilge san LYIT agus fá bhaill foirne atá líofa sa Ghaeilge, chomh maith le heolas fá imeachtaí a bhaineann leis an teanga agus dornán nasc chuig acmhainní i nGaeilge.

Is é gaeilge@lyit.ie ár seoladh ríomhphoist i gcomhair fiosrúchán i nGaeilge.‌

NASCANNA CHUIG ACMHAINNÍ TRÍ MHEÁN NA GAEILGE:

Updated: Thu, 08 Oct 2015 11:03:32 BST