about-top.jpg

Eolas Fúinn

Jobs at LYIT

Welcome to the recruitment section of our website.   

Any recruitment vacancies that arise within the Institute will be shown below.

The Human Resources Office
Letterkenny Institute of Technology
Port Road
Letterkenny
Co Donegal

(t) 074 918 6045
(e) recruitment@lyit.ie

 

Updated: Thu, 02 Mar 2017 16:28:14 GMT
about-top.jpg

Eolas Fúinn

Postanna san LYIT

Fáilte chuig an mhír earcaíochta dár suíomh gréasáin.

Tugann Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn cuireadh d'iarratas le haghaidh na bpost seo a leanas:

Léachtóir Cúnta sna hEalaíona Cócaireachta (Conradh 1 bhliana ar théarma seasta)

Léachtóir Cúnta sna Córais Faisnéise Gnó (Mórfhráma)

Léachtóir Cúnta san Airgeadas agus Rialachas

Léachtóir Cúnta sa Chuntasaíocht

Léachtóir Cúnta sna Córais Faisnéise Gnó

Freastalaí Tacaíochta sa Scoil Ghnó

Léachtóir Cúnta i Ríomhaireacht (Buan nó ar Théarma Seasta)

Painéal do Léachtóirí Cúnta Páirtaimseartha sa Roinn Ríomhaireachta

Painéal do Léachtóirí Cúnta Páirtaimseartha sa Scoil Ghnó

Léachtóir(í) Cúnta sna Meáin Dearaidh agus Chruthaitheacha

Oifig na nAcmhainní Daonna
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na naGall

(t) 074 918 6045
(r) recruitment@lyit.ie

 

Updated: Mon, 13 Jun 2016 15:00:39 BST

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht