about-top-full-width.jpg

Eolas Fúinn

Teachtaireacht an Uachtaráin

Paul Hannigan

Lean Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ag dul i ngleic le feabhsú leanúnach a dhéanamh.  Bhí deacracht leis seo le blianta beaga anuas ach trí rannpháirteachas dearfach na foirne rinneadh athdhearadh ar phunann clár na hInstitiúide agus leanann leibhéal na rannpháirtíochta i gcúrsaí tionscail agus sa phobal ag forbairt ag an am céanna. Tá ár mic léinn agus céimithe ag leanúint mar ambasadóirí den scoth don Institiúid agus mar fhoras táimid ag tabhairt faoi na héilimh atá ag éirí níos casta leis an Straitéis Náisiúnta Ardoideachais a chur i bhfeidhm.  Inár bPlean Straitéiseach 2014-17 leagtar amach bealach chun tosaigh don LYIT agus táimid ag dúil go mór leis an dúshlán seo.
Paul Hannigan
Uachtarán
Updated: Thu, 08 Oct 2015 10:56:37 BST

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht