About

Foghlaim tuilleadh

Fáilte Go LYIT

Tá an LYIT ina coláiste fuinniúil gríosaitheach a mheallann meascán cruthaitheach de thuairim is 3,000 mac léinn ón cheantar áitiúil agus ó 31 tír eile. Ciallaíonn sé sin go bhfuil réimse bríomhar cultúr agus gníomhaíochtaí ar an champas agus cruthaíonn sé atmaisféar cairdiúil, cuidiúil atá saor ó strus agus ina gcomhoibríonn mic léinn agus ball foirne le chéile.

Tá ár gcuid campas nua-aimseartha imeasctha i Leitir Ceanainn agus sna Cealla Beaga ina spreagadh d’fhoghlaim éifeachtach acadúil agus do thaithí phraiticiúil atá dírithe ar ghairmeacha beatha. Tá áiseanna iontach maith againn i ngach uile rannán, leithéidí stiúideonna do dhearadh grafach, na háiseanna altrachta is nua-aimseartha, saotharlanna sainchuspóireacha, cistineacha traenála agus bialann, chomh maith le hIonad Forbartha Gnó ar an champas, Colab, a thugann tacaíocht d’fiontair seachthairbhe. Inár n-ionad ilchuspóireach, An Dánlann, tá sár-áiseanna spóirt agus caitheamh aimsire le cois ár n-ionad leighis, seirbhís chomhairleoireachta, oifig na ngairmeacha beatha agus séiplíneachtaí.

Táimid thar a bheith tiomanta do na daoine inár réigiún. Is cuid dár mbunchuspóir cuidiú ionchais eacnamaíocha na ndaoine óga a bhíonn ag staidéar linn a ardú agus ar an dóigh sin cuidiú le rathúnas na bpobal níos leitheadaí a mbeidh na céimithe óga seo mar pháirt dóibh. Chuige sin, déantar an t-eolas is nua-aimseartha agus na scileanna atá a lorg ag fostóirí a theagasc i ngach uile chúrsa atá ar tairiscint againn. Mar pháirt de sin, tá baint againn le mórán clár trasteorann agus san am i láthair táimid ag cothú comhaontas straitéiseach le hOllscoil Uladh.

Tá siad seo a leanas i measc an réimse staidéir atá ar fáil san LYIT: -
 • Staidéir Ghnó
 • Bainistíocht Riaracháin
 • Forbairt Spóirt & Oiliúnú
 • Dlí
 • Teangacha & Gnó Idirnáisiúnta
 • Na Meáin Dhigiteacha
 • Dearadh Grafach
 • Fáilteachas & Turasóireacht
 • Ealaíona Cócaireachta
 • Innealtóireacht Shibhialta
 • Suirbhéireacht Chainníochta
 • Foirgníocht & Teicneolaíocht Dóiteáin
 • Teicneolaíocht Ailtireachta
 • Fuinneamh Tógála, Seirbhísí & Dearadh
 • Dearadh Córas Leabaithe
 • Innealtóireacht Mheicniúil
 • Ríomhaireacht Fheidhmeach
 • Líonrú i gCumarsáid Mhóibíleach
 • Forbairt ar Chluichí Ríomhairí
 • Eolaíocht Anailíseach & Fóiréinseach
 • Eolaíocht Bithanailíseach
 • Eolaíocht an Bhia & Cothú
 • Altracht Tréidliachta
 • Staidéir Sláinte & Sóisialta Altracht
 • Altranas
Is iad seo na príomhréimsí taighde san LYIT: -
 • Taighde Feidhmeach i mBiteicneolaíocht 
 • Fuinneamh In-athnuaite/Malartach
 • Cluichí Ríomhaire/Beochan Digiteach
 • Leictreonaic, Táirgeadh agus Teicneolaíocht Nuálaíochta
 • Teicneolaíocht Dóiteáin

                                                                                                                                                                                                         

Updated: Wed, 11 May 2016 12:03:40 BST

Foghlaim tuilleadh

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht