lyit staff.jpg

Geatabhealaí

Foireann an LYIT

Tá tuairim is 350 ball foirne fostaithe san LYIT. Sa mhír seo, cuirtear rochtain éasca ar fáil do na baill foirne go léir chuig gach seirbhís agus faisnéis atá de dhíobháil orthu, agus fosta déanann sé éasca dóibh teagmháil dhíreach a dhéanamh le baill foirne difriúla.

Seiceáil na nascanna chun an t-eolas atá a lorg agat a aimsiú agus, chomh maith leis sin, breathnaigh ar na Geatabhealaí ar an suíomh gréasáin seo faoi choinne tuilleadh eolais a fháil faoin saol san LYIT.

Updated: Thu, 11 Mar 2010 09:31:29 GMT

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht