business.jpg

Geatabhealaí

Gnólachtaí & Pobal

Tá an LYIT tiomanta chun comhoibriú go dlúth le gnólachtaí áitiúla agus leis an phobal áitiúil ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh fiontraíochta a thugann fás eacnamaíochta agus forbairt isteach sa cheantar, chomh maith lena leithéid a chur chun cinn.  Tá na gníomhaíochtaí seo ceangailte go láidir lenár gcuid oibre ar thionscnaimh Taighde agus Nuálaíochta.

Tugann an fhoireann inár nOifig Forbraíochta aire don riarachán agus don chur chun cinn ar na tionscnaimh seo, ina measc an clár CÉIM,  Clár Forbartha Fiontraíochta do Chéimithe, cláracha d’fhorbairt ghairmiúil agus feidhmiúchán, ár n-ionad nuálaíochta a thugann tacaíocht do chomhlachtaí nua-thionscanta le hacmhainn ard agus do chláracha taighde.

Faoi choinne tuilleadh eolais, breathnaigh ar na Geatabhealaí ar an suíomh gréasáin seo, le do thoil, nó gabh i dteagmháil le:

Berni Carlin
An Oifig Forbraíochta
Institiúid Teicneolaíochta
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall
(t) +35374 9186065
(e) development@lyit.ie

Updated: Thu, 11 Mar 2010 09:39:29 GMT