lyit student.jpg

Geatabhealaí

Mic Léinn an LYIT

Mar mhac léinn de chuid an LYIT, tá a fhios agat gur áit ar dóigh é le bheith ann. Sa mhír seo, gheobhaidh tú iomlán an eolais atá ag teastáil uait chun a bheith rannpháirteach i saol na mac léinn. Mothaigh an t-atmaisféar spreagthach atá ar fud an champais agus faigh amach fá na seirbhísí go léir a dtig leat tairbhe a bhaint astu.

Ná déan dearmad breathnú ar na Geatabhealaí eile ar ár suíomh gréasáin faoi choinne tuilleadh eolais a fháil.

Updated: Thu, 11 Mar 2010 13:45:34 GMT