about-top-full-width-thin.jpg

Geatabhealaí

CLÁRÚ AR LÍNE

Mic Léinn Nua - Fochéimithe – Leibhéal 6, 7 agus 8

Seolfar do chuireadh le Clárú a dhéanamh chugat tríd an bpost agus beidh d'Ainm Úsáideora agus do UAP ann. I gcás iontrálaithe tríd an Lár-Oifig Iontrála (CAO), cuireann CAO comhad chugainn de na daoine a bhfuil áit glactha acu in LYIT an lá i ndiaidh an lae ar an ndúntar gach babhta. Déanfaimid an comhad glactha sin a phróiseáil agus scríobhfaimid amach chuig na daoine sin a ghlac áit uainn, ag tabhairt ainm úsáideora agus PIN ag an bpointe sin.  Níor chóir go mbeifeá ag súil le scéala fháil uainn a luaithe agus a ghlacann tú le d'áit ar líne. Ní dhéanfar do ghlacadh a phróiseáil go dtí go ndúnfar an babhta. De ghnáth, tiocfaidh an tAinm Úsáideora agus an PIN, atá de dhíth ort chun clárú ar líne a thosú, sa phost chugat 2 nó 3 lá i ndiaidh don bhabhta dúnadh.

Ní mór duit é seo a thabhairt leat Dé Céadaoin 13 Meán Fómhair chun an próiseas cláraithe a chur i gcrích.

Ní mór duit clárú Ar Líne sula bhfreastalaíonn tú ar an gClárú Dé Céadaoin 13 Meán Fómhair.  Is féidir an íocaíocht a dhéanamh go hiomlán ar chlárú duit nó is féidir í a íoc ina gálaí.

Tá 50% de tháille Ranníocaíochta an Mhic Léinn de €3000 & táille iomlán Teagaisc/Ábhar (má bhaineann) curtha le cuntais na mac léinn. Más mian le duine ar bith an táille iomlán €3000 a íoc ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an gclárlann ar (074)9186125 chun an táille iomlán a chur lena gcuntas.
Is féidir leat íoc le gálaí ar an gcoinníoll go n-íocann tú suim nach lú ná €750 sa chéad ghála agus an fuílleach a íoc roinnte thar 9 n-íocaíocht ar a mhéad roimh dheireadh mhí na Bealtaine.

Conas Íoc le Gálaí:

  • Cuir an próiseas clárúcháin i gcrích, cuir tic leis na boscaí maidir le téarmaí agus coinníollacha agus deimhniú clárúcháin.
  • Sna Táillí Clárúcháin cliceáil ar an gcnaipe ‘ÍOC NÍOS DÉANAÍ’.
  • Logáil ar ais isteach ar Chlárú Ar Líne agus cliceáil ar ‘CUNTAS MIC LÉINN’, roghnaigh an Téarma Acadúil 2017/2018 agus cliceáil ar an gcnaipe ‘ÍOC ANOIS’ agus cuir isteach an tsuim a bhfuil iallach ort a íoc.

NB tá uasteorainn laethúil ag roinnt cártaí dochair agus creidmheasa.  B'fhéidir go mbeidh gá le híocaíocht a dhéanamh thar tréimhse dhá lá.

Céim 1: Conas Clárú Ar Líne a Úsáid – Mearthreoir Thagartha do Mhic Léinn >>

Céim 2: Clárú Ar Líne >>

Mic Léinn ag Leanúint/Breisithe – Leibhéal 6, 7 and 8

Seolfar do chuireadh le Clárú a dhéanamh chugat tríd an bpost – Gheobhaidh Mic Léinn Breisithe nua a nAinm Úsáideora agus PIN freisin.

Ní mór duit clárú Ar Líne idir Dé Luain 31 Iúil agus Dé hAoine 18 Lúnasa.

Mura gcláraíonn tú idir na dátaí sin beidh ort freastal ar an gcoláiste Dé hAoine 15 Meán Fómhair d’fhonn Clárú.

Tá 50% de tháille Ranníocaíochta an Mhic Léinn de €3000 & táille iomlán Teagaisc/Ábhar (má bhaineann) curtha le cuntais na mac léinn. Más mian le duine ar bith an táille iomlán €3000 a íoc ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an gclárlann ar (074)9186125 chun an táille iomlán a chur lena gcuntas.

Is féidir leat íoc le gálaí ar an gcoinníoll go n-íocann tú suim nach lú ná €750 sa chéad ghála agus an fuílleach a íoc roinnte thar 9 n-íocaíocht ar a mhéad roimh dheireadh mhí na Bealtaine.

Conas Íoc le Gálaí:

  • Cuir an próiseas clárúcháin i gcrích, cuir tic leis na boscaí maidir le téarmaí agus coinníollacha agus deimhniú clárúcháin.
  • Sna Táillí Clárúcháin cliceáil ar an gcnaipe ‘ÍOC NÍOS DÉANAÍ’.
  • Logáil ar ais isteach ar Chlárú Ar Líne agus cliceáil ar ‘CUNTAS MIC LÉINN’, roghnaigh an Téarma Acadúil 2017/2018 agus cliceáil ar an gcnaipe ‘ÍOC ANOIS’ agus cuir isteach an tsuim a bhfuil iallach ort a íoc.

NB tá uasteorainn laethúil ag roinnt cártaí dochair agus creidmheasa.  B'fhéidir go mbeidh gá le híocaíocht a dhéanamh thar tréimhse dhá lá.

Céim 1: Conas Clárú Ar Líne a Úsáid – Mearthreoir Thagartha do Mhic Léinn >>

Céim 2: Clárú Ar Líne >>

Mic Léinn Iarchéime – Leibhéal 9

Seolfar do chuireadh le Clárú a dhéanamh chugat tríd an bpost agus beidh d'Ainm Úsáideora agus do UAP ann.

Ní mór duit clárú Ar Líne sula bhfreastalaíonn tú ar Ranganna a thosaíonn Dé Luain 18 Meán Fómhair.

Tá Táillí iomlána don Bhliain Acadúil 2017/2018 curtha le cuntais agus is féidir íocaíochta dhéanamh ag an gClárú. Más mian le duine ar bith íoc le gálaí na chóir dóibh dul i dteagmháil leis an gclárlann ag (074)9186125.

Céim 1: Conas Clárú Ar Líne a Úsáid – Mearthreoir Thagartha do Mhic Léinn >>

Céim 2: Clárú Ar Líne >>

Updated: Wed, 29 Nov 2017 14:05:02 GMT