about-top-full-width-thin.jpg

Geatabhealaí

CLÁRÚ AR LÍNE

Mic Léinn Nua - Fochéimithe – Leibhéal 6, 7 agus 8

Seolfar do chuireadh le Clárú a dhéanamh chugat tríd an bpost agus beidh d'Ainm Úsáideora agus do UAP ann. 

Ní mór duit é seo a thabhairt leat Dé Céadaoin 14 Meán Fómhair chun an próiseas cláraithe a chur i gcrích.

Ní mór duit clárú Ar Líne sula bhfreastalaíonn tú ar an gClárú Dé Céadaoin 14 Meán Fómhair.  Is féidir an íocaíocht a dhéanamh go hiomlán ar chlárú duit nó is féidir í a íoc ina gálaí.

Tá 50% de tháille Ranníocaíochta an Mhic Léinn de € 3000 & táille iomlán Teagaisc/Ábhar (má bhaineann) curtha le cuntais na mac léinn. Más mian le duine ar bith an táille iomlán € 3000 a íoc ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an gclárlann ar (074)9186125 chun an táille iomlán a chur lena gcuntas.
Is féidir leat íoc le gálaí ar an gcoinníoll go n-íocann tú suim nach lú ná € 300. (€ 300 thar 10 mí = € 3000)

Conas Íoc le Gálaí:

  • Cuir an próiseas clárúcháin i gcrích, cuir tic leis na boscaí maidir le téarmaí agus coinníollacha agus deimhniú clárúcháin.
  • Sna Táillí Clárúcháin cliceáil ar an gcnaipe ‘ÍOC NÍOS DÉANAÍ’.
  • Logáil ar ais isteach ar Chlárú Ar Líne agus cliceáil ar ‘CUNTAS MIC LÉINN’, roghnaigh an Téarma Acadúil 2016/2017 agus cliceáil ar an gcnaipe ‘ÍOC ANOIS’ agus cuir isteach an tsuim a bhfuil iallach ort a íoc.

NB tá uasteorainn laethúil ag roinnt cártaí dochair agus creidmheasa.  B'fhéidir go mbeidh gá le híocaíocht a dhéanamh thar tréimhse dhá lá.

Céim 1: Conas Clárú Ar Líne a Úsáid – Mearthreoir Thagartha do Mhic Léinn >>

Céim 2: Clárú Ar Líne >>

Mic Léinn Iarchéime – Leibhéal 9

Seolfar do chuireadh le Clárú a dhéanamh chugat tríd an bpost agus beidh d'Ainm Úsáideora agus do UAP ann.

Ní mór duit clárú Ar Líne sula bhfeastalaíonn tú ar Ranganna a thosaíonn Dé Luain 19 Meán Fómhair.

Tá Táillí iomlána don Bhliain Acadúil 2016/2017 curtha le cuntais agus is féidir íocaíochta dhéanamh ag an gClárú. Más mian le duine ar bith íoc le gálaí na chóir dóibh dul i dteagmháil leis an gclárlann ag (074)9186125.

Céim 1: Conas Clárú Ar Líne a Úsáid – Mearthreoir Thagartha do Mhic Léinn >>

Céim 2: Clárú Ar Líne >>

Mic Léinn ag Leanúint/Breisithe – Leibhéal 6, 7 and 8

Seolfar do chuireadh le Clárú a dhéanamh chugat tríd an bpost – Gheobhaidh Mic Léinn Breisithe nua a nAinm Úsáideora agus PIN freisin.

Ní mór duit clárú Ar Líne idir Dé Luain 1 Lúnasa agus Dé hAoine 19 Lúnasa.

Mura gcláraíonn tú idir na dátaí sin beidh ort freastal ar an gcoláiste Dé hAoine 16 Meán Fómhair d’fhonn Clárú.

Tá 50% de tháille Ranníocaíochta an Mhic Léinn de € 3000 & táille iomlán Teagaisc/Ábhar (má bhaineann) curtha le cuntais na mac léinn. Más mian le duine ar bith an táille iomlán € 3000 a íoc ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an gclárlann ar (074)9186125 chun an táille iomlán a chur lena gcuntas.

Is féidir leat íoc le gálaí ar an gcoinníoll go n-íocann tú suim nach lú ná € 300. (€ 300 thar 10 mí = € 3000)

Conas Íoc le Gálaí:

  • Cuir an próiseas clárúcháin i gcrích, cuir tic leis na boscaí maidir le téarmaí agus coinníollacha agus deimhniú clárúcháin.
  • Sna Táillí Clárúcháin cliceáil ar an gcnaipe ‘ÍOC NÍOS DÉANAÍ’.
  • Logáil ar ais isteach ar Chlárú Ar Líne agus cliceáil ar ‘CUNTAS MIC LÉINN’, roghnaigh an Téarma Acadúil 2016/2017 agus cliceáil ar an gcnaipe ‘ÍOC ANOIS’ agus cuir isteach an tsuim a bhfuil iallach ort a íoc.

NB tá uasteorainn laethúil ag roinnt cártaí dochair agus creidmheasa.  B'fhéidir go mbeidh gá le híocaíocht a dhéanamh thar tréimhse dhá lá.

Céim 1: Conas Clárú Ar Líne a Úsáid – Mearthreoir Thagartha do Mhic Léinn >>

Céim 2: Clárú Ar Líne >>

Updated: Fri, 14 Oct 2016 13:33:27 BST