about-top.jpg

Geatabhealaí

ÍOCAÍOCHT AR LÍNE

Beidh d'ainm úsáideora agus do UAP ag teastáil uait chun logáil isteach agus do tháillí a íoc

Céim 1 - Cliceáil ar Logáil Isteach Íoc Ar Líne

Céim 2 - Cuir isteach d'aitheantas mic léinn agus Pasfhocal (UAP) Mic Léinn agus logáil isteach

Céim 3 - Roghnaigh 'Seirbhísí na Mac Léinn & Cúnamh Airgeadais'

Céim 4 - Roghnaigh 'Cuntas Mic Léinn' agus lean na treoracha. Cuir isteach an tsuim den tráthchuid chomhaontaithe agus cliceálann tú ar 'Íoc Anois'

Logáil Isteach Íocaíocht Ar Líne >>

NB tá uasteorainn laethúil ag roinnt cártaí dochair agus creidmheasa, b'fhéidir go mbeidh gá le híocaíocht a dhéanamh thar tréimhse dhá lá.

Tabhair faoi deara: go ndúnfaidh an Íocaíocht Ar Líne an dá lá deiridh de gach mí agus nach n-osclófar í arís go dtí 2.00pm ar an gcéad lá oibre den mhí nua. bheifear in ann íocaíocht a dhéanamh i rith an ama seo. 

 

 

Updated: Wed, 01 Feb 2017 11:57:30 GMT