about-top.jpg

Geatabhealaí

Fáilte chuig Bronnadh Dámhachtainí LYIT

Gheobhaidh tú gach eolas atá riachtanach maidir le bronnadh do chéime anseo thíos:

Campas na Cealla Beaga

Tionólfar Bronnadh bliantúil na nGradam againn ar Dé Céadaoin, 1 Samhain 2017, ins an Blue Haven, Leargaidh Mhór, Cill Charthaigh, Co Dhún na nGall.  ‎

Campas Leitir Ceanainn

Tionólfar Bronnadh bliantúil na nGradam againn ar an Aoine, 27 Deireadh Fómhair 2017, ins An Dánlann, LYIT. 

Campas Leitir Ceanainn

 • Seisiún 1 - 10.00 rn
  • An Roinn Innealtóireachta - Leictreonach & Meicniúil
  • An Roinn Innealtóireachta Sibhialta & na Tógála
  • Roinn an Dearaidh & na Meáin Chruthaitheacha
  • An Roinn Ríomhaireachta

 Seisiún 2 - 1.30 in

  • An Roinn Altranais & Staidéar Sláinte
  • An Roinn Eolaíochta

 Seisiún 3 - 5.00 in

  • An Roinn Dlí & Daonnachtaí
  • An Roinn Staidéir Ghnó  
  • Foghlaim ar Feadh an tSaoil

Feisteas Acadúil

Caithfidh gach réamhchéimí feisteas acadúil a chaitheamh. Is féidir é seo a fháil ar cíos ón soláthraí againn ar chostas €25 (gúna agus cochall); tá rogha bealaí áirithinte: -

Áirithint agus íoc roimh ré ag Armstrong and Oxford.com/ www.armstrongandoxford.com (cárta creidmheasa/dochair riachtanach).

Mura bhfuil áirithint déanta agat ar líne cheana féin, féadfaidh tú íoc, le hairgead tirim, as do ghúna ar lá an tsearmanais. Tá na seomraí gúnadóireachta sa Phríomh-Fhoirgneamh agus beidh siad ar oscailt ar na huaireanta seo a leanas -

Réamhchéimithe – tabhair faoi deara le do thoil nach féidir gúnaí a bhailiú ach amháin ag na tréimhsí seisiúin a léirítear thíos.

Campas na Cealla Beaga

Beidh gúnaí ar fáil ar an láthair ó 9.00 am

Campas Leitir Ceanainn

  • Seisiún 1 - Déardaoin, 26 Deireadh Fómhair 2016: 2.00 - 6.00 pm -
  • Aoine, 27 Deireadh Fómhair, 2016: 8.00 - 9.30 rn - Seomra 1452
  • Seisiún 2 - Aoine, 27 Deireadh Fómhair, 2016: 10.00 rn - 1.00 in - Seomra 1452
  • Seisiún 3 - Aoine, 27 Deireadh Fómhair, 2016: 1.30 - 4.30 in - Seomra 1452

Suirbhé Sprice Céimithe

Roimh ghlacadh an ghúna agat iarrfar ort Suirbhé gearr Sprice Céimithe a chomhlánú. Is féidir é seo a dhéanamh roimh ré (tá an fhoirm seo ar fáil ón nasc seo a leanas):

https://www.lyit.ie/heasurvey/

Grianghrafadóireacht 

Tá Lafayette Photography ceadaithe ag an Institiúid chun grianghraif aonair a thógáil; beidh siad ar oscailt roimh agus tar éis gach searmanas. Is féidir grianghrafadóireacht a chur in áirithe ar líne ag www.lafayette.ie Níl aon cheangal ar chéimithe feidhm a bhaint as an seirbhís seo. Chun an tréimhse feithimh a laghdú, moltar duit na grianghraif a thógáil roimh an searmanas.

Plean Suite don Bhronnadh - Campas Leitir Ceanainn

                                             
Conferring Hall Layout for Graduands

Asláithreacht

Mura bhfuil tú ábalta bheith i láthair ag Bronnadh na nGradam, féadfaidh tú do phár a bhailiú ó Oifig na Scrúduithe nó ón Oifig Chlárúcháin ag LYIT ón 10 Samhain 2017.  Mar rogha eile, trí úsáid a bhaint as an ríomhphost seo conferring@lyit.ie, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go seolfar do phár chugat. 

Comhghairdeas as do ghradam scrúdaithe agus tá súil againn tú a fheiceáil ar lá bhronnadh na céime.

Updated: Thu, 05 Oct 2017 09:10:40 BST