parents.jpg

Geatabhealaí

Tuismitheoirí

Is céim an-mhór do thuismitheoirí é an uair a chuireann siad mac nó iníon go dtí coláiste agus ar an tséala sin, déanaimid ár ndícheall chun a chinntiú go bhfuil gach uile eolas a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait ar fáil go háisiúil duit.  Ní bheidh sé i bhfad go mbeidh tú breá eolach ar gach gné de shaol an choláiste, ón chostas freastála agus na seirbhísí tacaíochta atá ar fáil, go dtí an cineál lóistín gur féidir a fháil, imeachtaí caitheamh aimsire agus sonraí na gcúrsaí.

Breathnaigh, le do thoil, ar na Geatabhealaí eile ar an suíomh gréasáin seo faoi choinne tuilleadh eolais faoin saol san LYIT agus má tá ceisteanna ar bith agat, faigh i dteagmháil linn.

Updated: Thu, 11 Mar 2010 13:45:34 GMT

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht