about-top.jpg

Cúrsa uathúil i dTurasóireacht Mara ar bun sna Na Cealla Beaga

Tá Cúrsa uathúil i dTurasóireacht Mata ag LYIT na Cealla Beaga faoi lán tseoil agus tá na háiteanna uile tógtha ar an gcúrsa, a thugann Teastas sa Turasóireacht Mara agus Bunscileanna Bia Mara.

Marine Tourism Course Underway_Oct16Tá sé d’aidhm ag an gcúrsa cuidiú le húinéirí gnó agus le fostaithe i ngach cineál d’fhiontair turasóireachta tuiscint níos mó a fháil ar ár mbia mara agus ar thionscal turasóireachta na mara/an chósta -- atá chomh tábhachtach sin i nDún na nGall. Tá an cúrsa ina chuid den Bhealach Chósta Atlantach Dhún na nGall, a seoladh níos luaithe i mbliana, agus a fhéachann le Contae Dhún na nGall a chur chun cinn mar cheann scríbe den scoth don fhóillíocht mara agus bia mara. Tá an cúrsa seo, atá á thairiscint mar Dhámhachtain Shainchuspóireach Leibhéal 6, á chur ar fáil lá amháin sa tseachtain ag Campas na gCealla Beaga, Scoil na Turasóireachta, LYIT, agus maireann sé ar feadh 13 seachtaine ina iomláine.

Ceann de phríomhghnéithe den togra Bealach Chósta Atlantach Dhún na nGall, tá an clár oiliúna uathúil seo forbartha ag Scoil na Turasóireachta LYIT i gcomhar le Comhairle Contae Dhún na nGall agus Údarás na Gaeltachta. Tá an cúrsa, a thosaigh Dé Céadaoin, 21 Meán Fómhair, maoinithe go hiomlán. Cuirfear na modúil ar fáil do rannpháirtithe ag foireann LYIT, i gcomhpháirt le painéal d’aoiléachtóirí. Cuirfear an t-ábhar ar fáil trí léachtaí, seimineáir, ceardlanna, cuairteanna eolais agus turais.

Dúirt an Dr Seán Duffy, Ceann ar Scoil na Turasóireachta LYIT go raibh sé thar a bheith sásta leis an gclárú don chúrsa a thugann léargas uathúil do mhic léinn ar thionscal an bhia mara/muirí agus dúirt sé freisin go raibh sé muiníneach go mbainfeadh na rannpháirtithe uile an-tairbhe ar fad as an eolas a thabharfar dóibh thar 13 seachtaine ag raon leathan de shaineolaithe ón earnáil.

Maidir le Bealach Chósta Atlantach Dhún na nGall

Is togra turasóireachta agus bia mara é Bealach Chósta Atlantach Dhún na nGall atá dírithe ar eispéiris i bhfóillíocht agus bia mara, a chuirfidh an fhorbairt eacnamaíoch tuaithe, cósta agus oileáin chun cinn i gContae Dhún na nGall. Is é cuspóir an togra seo feasacht a mhéadú faoi na deiseanna iontacha fóillíochta agus bia mara ar chósta agus oileáin Dhún na nGall agus pobail áitiúla a spreagadh chun taithí a fháil ar ár ngníomhaíochtaí fóillíochta mara agus cósta bia mara féin atá ar leac ár ndorais féin agus, b’fhéidir, nach bhfuil fiosraithe againn féin fós.

Agus na hoileáin san áireamh, cuirtear gné uathúil sa bhreis leis an togra inar bhfuil cuairteoirí ábalta rud éigin difriúil agus neamhthaiscéalaithe a fhiosrú. Cuideoidh an togra le soláthraithe gníomhaíochtaí fóillíochta mara, bialanna agus tithe tabhairne áitiúla obair le chéile chun a bhfuil á thairiscint acu a chur le chéile agus chun pacáistí eispéiris a chruthú ar féidir le daoine áitiúla agus cuairteoirí araon taitneamh a bhaint astu. Laghdóidh sé seo an tséasúracht trí eispéiris a thairiscint atá ar fáil i rith na bliana ar fad.

Tá Bealach Chósta Atlantach Dhún na nGall ag cur na forbartha breise ar thurasóireacht chun cinn feadh chósta Dhún na nGall ar Bhealach an Atlantaigh Fhiáin, agus tá sé á mhaoiniú ag scéim CEDRA (an Coimisiún um Fhorbairt Eacnamaíoch Limistéar Tuaithe) de chuid na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, Comhairle Contae Dhún na nGall agus Údarás na Gaeltachta.Tue, 11 Oct 2016 13:06:00 BST

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht