about-top.jpg

Buann Mac Léinn Eolaíochta ó LYIT Gradam Intel Women in Technology

Intel Women in Technology Awards_Nov16Ag searmanas speisialta i mBaile Átha Cliath ar 2 Samhain, chuir Intel Ireland iad san a bhuaigh Gradam nua Women in Technology (WIT) in 2016 i láthair an phobail. Bronnadh an gradam nua ar naonúr ban, a bhain amach cáilíochtaí ar Leibhéal 6 nó 7 san Eolaíocht, Innealtóireacht agus Ríomhaireacht; tá duais-íocaíocht airgid i gceist agus roghnaíodh iad ar bhonn feabhais acadúil. Ba í Ciana Ramsey-Mac Sweeney (An Baile Nua agus Cill Mhantáin) a aimníodh don Ghradam ón Roinn Eolaíochta ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT); bhuaigh sí an Gradam bunaithe ar an Meán-Ghrádphointe (GPA) thar barr a bhí aici agus ar fheabhas a cuid staidéar san BSc san mBitheolaíocht.   

Dúirt an Dr Joanne Gallagher, Ceann na Roinne Eolaíochta ag LYIT, "Is geal leis an bhfoireann sa Roinn Eolaíochta comhghairdeas a dhéanamh le Ciana agus lena muintir. Fuair Ciana an Gradam Intel WIT agus aitheantas ar bhonn náisiúnta mar gheall ar a feabhas acadúil; cuideoidh na gradaim seo chun tacú le mná atá i mbun gairmí san Eolaíocht agus san Teicneolaíocht”.

Tá Ciana faoi láthair i mbun staidéir ag LYIT ar BSc (Onóracha) san Eolaíocht Bhithanailíseach.

Is aidhm don Ghradam Intel Women in Technology glún nua ban a spreagadh chun dúshlán a ghlacadh agus gairm a leanúint san eolaíocht agus san teicneolaíocht. Bronnadh an gradam Women in Technology ar roinnt mac léinn ardchumais a bhain céimeanna teicniúla amach le déanaí ag Institiúid Teicneolaíochta ar fud na hÉireann.  

Teideal:  Ciana Ramsey-Mac Sweeney, mac léinn ag  LYIT, a fuair Gradam Women in Technology ó Intel ag searmanas speisialta i mBaile Átha Cliath ar 2 Samhain.Wed, 23 Nov 2016 16:38:00 GMT

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht