about-top.jpg

IT Leitir Ceanainn chun tosaigh maidir le Rannpháirtíocht Mac Léinn

National Student Engagement Programme_Nov16Tá Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) ar cheann amháin de chúig institiúid ardoideachais a roghnaíodh chun bheith páirteach i gclár Náisiúnta um Rannpháirtíocht Mac Léinn. Léiríonn an clár náisiúnta neart LYIT maidir le rannpháirtíocht mac léinn, mar go n-oibríonn foireann agus mic léinn na hInstitiúide i dteannta a chéile i ngach gné de shaol an choláiste.

Is tionscnamh comhoibritheach i gceart é seo, le tacaíocht ó Aontas na Mac Léinn in Éirinn, an tÚdarás um Ard-Oideachais, agus Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann i gcomhar le Rannpháirtíochtaí Mac Léinn i nDearbhú Cáilíochta Alban. Tá LYIT ag obair le Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Coláiste Náisiúnta na hÉireann, IT Chorcaí agus IT Phortláirge chun an cleachtas is fearr do mhic léinn a leagan amach.

Sé príomhaidhm an chláir seo ná a chinntiú go bhfuil ról lárnach ag mic léinn sa phróiseas cinnteoireachta in institiúidí ardoideachais. 

Cuireann LYIT fáilte roimh an tionscnamh seo um rannpháirtíocht mac léinn. Dúirt an Dr Lynn Ramsey (Comhordaitheoir Teagaisc agus Foghlama LYIT), “Ag LYIT táimid tiomanta um an taithí is fearr a sholáthar do mhic léinn; creidimid gur ag obair i gcomhar le mic léinn is fearr is féidir é seo a bhaint amach.  Trí bheith páirteach sa Chlár Náisiúnta is féidir linn a chinntiú go neartófar an rannpháirtíocht le mic léinn mar thacú níos fearr do mhic léinn.”  

Tá dhá chéim oibre sa chlár náisiúnta – clár náisiúnta oiliúna do mhic léinn a bhunú agus cumas institiúide a fhorbairt. I nDeireadh Fómhair, bhi LYIT páirteach sa chéim tosaigh den chlár oiliúna, a ceapadh chun tacú le hionadaithe mac léinn ina gcuid oibre. D’éirigh go sármhaith leis. Bhi 40 mac léinn LYIT páirteach, ag casadh ar bhonn neamhfhoirmiúil le Cinnirí Scoile agus Roinne. Dúirt Dylan McGowan, Uachtarán Aontas na Mac Léinn ag LYIT, “Is aidhm dúinn nasc a chruthú idir na mic léinn agus na baill foirne chun torthaí dearfacha a bhaint amach; tá áthas agus mórtas orm gur roghnaíodh LYIT chun bheith páirteach san tionscnamh seo. Is cinnte gur céim chun tosaigh í seo do na mic léinn, do na baill foirne agus do LYIT ar an iomlán.”

Beidh seisiúin bhreise oiliúna ar bun le linn na míosa seo. 

Teideal:  Comhordaitheoir an Chláir Náisiúnta, teagascóirí agus ionadaithe, agus baill foirne agus mic léinn ó LYIT ar an gcéad lá oiliúna ag LYIT in Arena 7.Tue, 15 Nov 2016 09:44:00 GMT

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht