about-top.jpg

Tugtar cead dul ar aghaidh leis an tionscadal TAOIDE

Is comhpháirtí í LYIT sa chuibhreannas €3.2 milliún

TAOIDE_John Doran Project_Nov16Tá áthas ar Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) a bheith ina comhpháirtí taighde i dtionscadal forbartha teicneolaíochta €3.2 milliún atá díreach i ndiaidh cead a fháil dul ar aghaidh.  Tá an tionscadal, TAOIDE (Technology Advancement of Ocean Energy Devices through Innovative Development of Electrical Systems to Increase Performance and Reliability), á mhaoiniú ag Clár Horizon 2020 an Aontais Eorpaigh agus tá roinnt comhpháirtithe ann – Coláiste na hOllscoil, Corcaigh, Ocean Renewable Power Company (ORPC), Fraunhofer-Gesellschaft (An Ghearmáin), SKF (UK) Ltd, agus LYIT.

Is é Horizon 2020 an clár taighde AE is mó riamh agus tá sé roinnte i 3 réimse: Eolaíocht den Scoth, Tionscail Iomaíocha, Sochaí Níos Fearr. Tugann gach ceann de na tosaíochtaí seo aghaidh ar shaincheist Eorpach.  Baineann an glao ar leith a dtugann TAOIDE air le laghdú ar chostas leibhéalaithe an fhuinnimh, trí fheidhmíocht níos fearr agus iontaofacht níos fearr.

Dúirt Paul Hannigan, Uachtarán LYIT, “Tá áthas ar LYIT a bheith ina páirt den chomhoibriú rathúil seo. Tharla an teagmháil tosaigh le ORPC mar thoradh ar thoscaireacht ar cuairt ó Dhún na nGall go Massachusetts cúpla bliain ó shin. Tá sásamh ar leith le baint as an tionscadal taighde rathúil seo a fheiceáil ag eascairt as an teagmháil tosaigh sin.  Is preab iontach é don ghníomhaíocht taighde laistigh de LYIT agus táimid ag tnúth le comhar rathúil amach anseo.”

Dúirt an Dr John Doran, Ceann ar Lárionad Fuinnimh Gaoithe LYIT, “Cuireann an tionscadal seo ar chumas LYIT agus an Iar-Thuaiscirt acmhainneacht mhéadaithe taighde a thógáil agus a fhorbairt.  Déanann sé forbairt ar obair an Lárionaid Fuinnimh Gaoithe (WEC) atá lonnaithe ar ár gcampas sna Cealla Beaga.  Tá an WEC comhtháite go hiomlán anois i Lárionad Taighde Feidhmeach um Fhuinneamh Inbhuanaithe (SEARC) na hInstitiúide agus bailíonn an grúpa seo le chéile saineolaithe i réimsí an tuirbinnealra, ábhair cumaisc, bithfhuinnimh, slabhraí soláthar inbhuanaithe agus measúnú ar thionchar eacnamaíoch ó na Scoileanna Innealtóireacht, Gnó agus Eolaíochta ag LYIT.  Is am spreagúil é le bheith mar chuid de ghrúpa taighde atá chomh fuinniúil agus ábhartha.”

Dúirt sé, “Tá an Fuinneamh Athnuaite/Inbhuanaithe agus an geilleagar glas ar cheann de na réimsí tosaíochta d’fhorbairt eacnamaíochta agus gnó a mhol agus a ghlac Comhairle Contae Dhún na nGall agus á dtacú ag LYIT le blianta beaga anuas.  Ní go dtí anois, agus forbairt leanúnach déanta ar chaidrimh, go bhfeicimid luach ár saothair ar na caidrimh sin.  Tá forbairt na hacmhainneachta taighde sin ar cheann de chuspóirí straitéiseacha LYIT agus cuirfidh tionscadail ar nós TAOIDE feabhas agus luach ar réigiún an Iar-Thuaiscirt.”Thu, 17 Nov 2016 13:41:00 GMT

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht