about-top.jpg

Seachtain Feasachta Gairmeacha, 6 – 9 Feabhra

Bí páirteach sa tSeachtain Feasachta Gairmeacha 2017, chun do ghairm féin a sheoladh agus do chuid iarratais ar phoist a chur amach os comhair an tsaoil ar na cúiseanna cearta.

Careers Awareness WeekTá áthas ar Oifig na nGairmeacha ag LYIT Seachtain Feasachta Gairmeacha a fhógairt; beidh sé ar siúl ó 6 – 9 Feabhra. Beidh sraith seimineár ag am lóin (1.30 – 2.30pm gach lá ag CoLab LYIT) arna léiriú ag saineolaithe gairmeacha.

Pléifear ábhair mar Úsáid LinkedIn chun Post a Chuardach, Iarratais ar Chúrsaí Iarchéime, Iarratais Rathúla ar Phost agus Do Chéad Phost: cad tá romhat sa 100 lá tosaigh.

Deir Catherine Lyster, Oifigeach Gairmeacha ag LYIT: “Is deis iontach an tSeachtain Feasachta Gairmeacha do na mic léinn ar fad, agus do mhic léinn sa bhliain deiridh agus do chéimithe ach go háirithe, eolas a fháil ó na saineolaithe, chun a chinntiú go mbeidh sé de mhuinín acu astu féin a gcuid tréithe ar leith a chur chun cinn in iarratais ar phoist nó ar chúrsaí agus le linn agallaimh.”    

Tosaíonn an tSeachtain Feasachta Gairmeacha ar an Luan 6 Feabhra, le cur i láthair ó Emma Boylan ar Using LinkedIn in yourJobsearch.  Is le Emma Outside the Box, comhlacht rathúil caidrimh phoiblí atá lonnaithe i Leitir Ceanainn. Léireoidh sí conas próifíl mhaith a chur suas, nodanna maidir le LinkedIn a úsáid chun post a chuardach agus nodanna úsáideacha chun aird na gcorporáid a tharraingt ar do phróifíl.

Dé Máirt 7 Feabhra – tá sé seo dírithe orthusan atá ag cur isteach ar chúrsaí iarchéime.  Tabharfaidh an Dr Joanne Gallagher, Ceann na Roinne Eolaíochta ag LYIT agus Catherine Lyster, Oifigeach Gairmeacha ag LYITeolas ar na hacmhainní is fearr le húsáid chun taighde a dhéanamh ar chláir iarchéime, chomh maith le faisnéis ar fhoinsí agus maoiniú in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus níos faide ó bhaile. Léireoidh siad freisin na ceisteanna lárnacha ba chóir a chur ar cheann roinne. Tabharfaidh siad aghaidh ar ráitis phearsanta: cad ba chóir a chur isteach agus a sheachaint, agus aird a dhíriú ar na gnéithe a lorgaíonn roghnóirí cúrsa maidir le ráiteas pearsanta.

Dé Céadaoin 8 Feabhra, tabharfaidh Dermot Gallagher, Oifigeach Daonacmhainní ZEUS Leitir Ceanainn, léargas luachmhar maidir le Successful Job Applications, áit a gheobhaidh an lucht freastail nodanna úsáideacha arlitir chumhdaigh agus CV maith a chur le chéile.  Léireoidh sé freisin na botúin is coitianta a dhéantar in iarratais ar phoist agus conas iad a sheachaint.

Tá an seisiún deireanach den tSeachtain Feasachta Gairmeacha ar an Déardaoin 9 Feabhra. Do Chéad Phost: Cad tá romhat sa 100 lá tosaigh!  Beidh sé seo á léiriú ag  Bernie Wilson, atá ag obair le fada mar bhainisteoir bainc; gheobhaidh tú sárléargas ar imeachtaí sa tsaol oibre. Faoi dheireadh an tseisiúin seo beidh mioneolas agat maidir le socrú i dtimpeallacht nua oibre, féinmhuinín a fhorbairt agus plé le comhoibrithe agus le custaiméirí. Beidh an t-eolas seo luachmhar duit sa 100 lá tosaigh agat ach beidh sé úsáideach freisin agus tú i mbun iarratais ar phost mar chéimí.

Chun do chuardach a thosú, féach na nodanna laethúla ó fhostóirí Éireannacha ar an leathanach Facebook againn.Wed, 08 Feb 2017 11:40:00 GMT

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht