about-top.jpg

Códóirí an todhchaí sa phríomhpháirt i uCód17 san LYIT

uCode17_Cat1_Prize1‌‌I ndiaidh chomh maith is a d’éirigh le uCód16 (comórtas códála ríomhaireachta do dhaltaí meánscoile a bhí ar siúl in Earrach na bliana 2016), reáchtáil an Roinn Ríomhaireachta san LYIT uCód17 ar na mallaibh. Bhí an comórtas códála seo oscailte do dhaltaí meánscoile, agus thaistil 56 foireann de thriúr ó 16 scoil éagsúil ó gach cearn de Dhún na nGall agus Doire.

uCode17_Cat1P2Bhí an comórtas uCód17 bainteach le daltaí ag comhoibriú i bhfoirne triúr chun cluiche a chlárú, ag úsáid an teanga chláraithe ar-líne darbh ainm Scratch.  Tugadh uair go leith do na foirne le smaoineadh ar idé, scéalchlár a tháirgeadh, agus an cluiche a chódáil.  Ba é téama na bliana seo ná leas ainmhithe, agus bhunaigh na daltaí roinnt cluichí iontacha thart ar an téama seo.

‌Bhí dhá chatagóir ann, faoi 14 agus os cionn 14.  Bhí moltóireacht na gcluichí bunaithe ar chruthaíocht agus ar cháilíocht fhoriomlán an chóid.  Ansin, d’fhreastail daltaí agus múinteoirí ar lón i gceantín LYIT roimh searmanas bronnta na nduaiseanna. Ba é Michael Murphy, laoch cáiliúil CLG Dhún na nGall, a bhronn na duaiseanna.

‌I gCatagóir a hAon (faoi-14) ba iad Jack Davison, Matthew Clifford agus Rory Colman ó Scoil Mhuire, Bun Cranncha, a fuair an chéad áit agus sa dara háit bhí Grace Canning, Summer Cassidy agus Ellie Holt ó Choláiste Mhuire, Doire.

uCode17_Cat2P1Sa Chatagóir os cionn 14, bhain daltaí ó Choláiste Naomh Sisile agus ó Choláiste Naomh Seosamh, Doire, (Leanne McFeeley, Ciaran Norris agus Ryan McKeever) an chéad duais.  Bhain Ben Harkin agus Luke Rankin ó Choláiste na Maoile Rua an dara duais.

uCode17_Cat2_Prize2Dúirt Andrea Carlin, Léachtóir Ríomhaireachta, é seo: “Ba mhaith linn buíochas a thabhairt do na daltaí ar son a bheith rannpháirteach chomh croíúil sin agus comhghairdeas leis na buaiteoirí a chruthaigh roinnt cluichí iontacha. D’éirigh go suntasach le uCód17 agus táimid ag súil go mór le pleanáil faoi choinne uCód18.”Tue, 11 Apr 2017 18:13:00 BST

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht