about-top.jpg

A Mhic Léinn Iar-Bhunscoile: an bhfuil áit curtha in áirithe agat fós at Champaí Ríomhaireachta Samhraidh LYIT?

An mac léinn iar-bhunscoile tusa gur suim leat níos mó a fhoghlaim faoi ríomhaireacht? An suim leat níos mó a fhoghlaim maidir le dearadh suíomh gréasáin, dearadh agus forbairt cluichí ríomhaire, agus ríomhchlárú? Mas ea, is gá duit clárú ar cheann de na Campaí Ríomhaireachta Samhraidh ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) le linn mhí an Mheithimh i mbliana. 

Ritheann an Roinn Ríomhaireachta ag LYIT na campaí seo, agus é mar aidhm acu scileanna agus eolas ar Ríomhaireacht imeasc mic léinn iar-bhunscoile a fheabhsú. Tá siad ar oscailt do thosaitheoirí, a bhfuil fonn orthu níos mó a fhoghlaim maidir le gnó na ríomhaireachta.

Beidh trí Champa Ríomhaireachta Samhraidh ar siúl, ar 6 – 9 Meitheamh, 20 – 23 Meitheamh, agus 26 – 29 Meitheamh.  Sé an costas ná €20 do gach mac léinn. .

Dúirt Thomas Dowling, Ceann na Roinne Ríomhaireachta, “Is tábhachtach leis an Roinn Ríomhaireachta ag LYIT plé le mic léinn iar-bhunscoile. Seo í an tríú bhliain ag Campaí Ríomhaireachta Samhraidh LYIT, a chuireann mic léinn ar an eolas maidir le ríomhchlárú, líonraíocht agus forbairt cluichí. I mbliana, rithfidh LYIT trí Champa Ríomhaireachta Samhraidh, chun freastal ar an éileamh atá orthu. Tá maoiniú breise faighte againn ón Údarás um Ard-Oideachas chun na campaí breise a sholáthar, agus iad a chur ar fáil ar íoschostas uathu san atá páirteach. Ní chosnaíonn an campa ach €20 le haghaidh seachtaine agus táthar ag súil go spreagfaidh imeachtaí mar seo suim bhreise sa Ríomhaireacht ag LYIT. Tugann na campaí seo deis do mhic léinn iar-bhunscoile taitneamh a bhaint as Ríomhaireacht ar bhealach atá tarraingteach agus spraoiúil .”

Ar chríochnú an chúrsa dóibh bronnfar ‘Teastas Rannpháirtíochta’ ar na mic léinn. Moltar áirithint luath a dhéanamh ar eagla dhíomá. Chun áit a chur in áirithe ar cheann de na campaí seo, logáil isteach ar www.lyit.ie/computingsummercamp/ chun foirm iarratais a íoslódáil. Ba chóir foirmeacha comhlánaithe a sheoladh trí ríomhphost chuig Martina Quinn, Léachtóir agus Comhordaitheoir na gCampaí Ríomhaireachta Samhraidh ag martina.quinn@lyit.ie tráth nach déanaí ná 12 nóin Dé Máirt, 30 Bealtaine.

Ná caill do sheans chun páirt a ghlacadh i gCampaí Ríomhaireachta Samhraidh 2017 ag LYIT.Fri, 02 Jun 2017 12:33:00 BST

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht