about-top.jpg

Nuacht & Imeachtaí

Minister for Education & Skills lends his Support to Education Alliance
Education alliance to benefit cross border education provision and opportunities  » Léigh tuilleadh

Casann LYIT an taoide mar chuid de Ionad Taighde trasteorann idir-réigiúnach um bithfhuinneamh in-athnuaite mara ar chostas €9.7m
Seoladh oifigiúil ionad Bryden i mBéal Feirste  » Léigh tuilleadh

Fáiltíonn LYIT roimh €200m fógartha um infheistíocht in Institiúidí Teicneolaíochta
Geallann an tAire Oideachais & Scileanna, Richard Bruton, agus an tAire um Ardoideachas, Mary Mitchell O'Connor, maoiniú le haghaidh 11 mórthionscadal infheistíochta chaipitiúil um áiseanna nua den scoth chuig Institiúidí Teicneolaíochta ar fud na tíre.  » Léigh tuilleadh

Buann LYIT gradam ins an Sunday Times Good University Guide 2018
Tagann LYIT sa dara háit ins an Sunday Times Institute of Technology Award 2018  » Léigh tuilleadh

LYIT – an chéad Institiúid Ardoideachais in Éirinn mar láthair ag Scoil Samhraidh chlúiteach EurOMA
 » Léigh tuilleadh

CAMPA SAMHRAIDH KOOL KATS AG LYIT
Campaí Samhraidh de chuid an Ionad Spóirt do dhaoine óga 5-13 bliaina d’aois.  » Léigh tuilleadh

Meabhrán Tuisceana sínithe ag LYIT agus ERNACT
LYIT agus ERNACT le hobair le chéile chun leibhéil na nuálaíochta agus an taighde a ardú i limistéar trasteorann an Iarthuaiscirt  » Léigh tuilleadh

A Mhic Léinn Iar-Bhunscoile: an bhfuil áit curtha in áirithe agat fós at Champaí Ríomhaireachta Samhraidh LYIT?
 » Léigh tuilleadh

Tá LYIT cláraithe go foirmiúil le clár Campas Glas ag An Taisce
 » Léigh tuilleadh

Tugann mic léinn talmhaíochta LYIT cuairt ar Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséal
 » Léigh tuilleadh

Códóirí an todhchaí sa phríomhpháirt i uCód17 san LYIT
 » Léigh tuilleadh

Traenáil Nua Turasóireachta Seolta don Idirbhliain
 » Léigh tuilleadh

Céim suntasach san Ardoideachas in Éirinn – CAT a sheoladh
Tá LYIT mórtasach as bheith mar chomhalta bunaidh den Chumann Ardoideachais Teicneolaíochta (CAT), eagras ionadaíoch don 14 Institiúid Teicneolaíochta in Éirinn  » Léigh tuilleadh

An bhfuil tusa páirteach san ‘Seachtain Digiteach Dhún na nGall’ 3-5 Aibreán ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn?
 » Léigh tuilleadh

Féachann Clár AE le próifíl dheiseanna printíseachta na hÉireann a ardú
Sheol an tAire um Fhostaíocht agus Ghnóthais Bheaga, Pat Breen, TD, Comhaontas Printíseachta Réigiúnach do FBManna (RAISE) ag Cuairt ar LYIT le déanaí.  » Léigh tuilleadh

Fashionistas LYIT sa Bhabhta Ceannais
Mic Léinn Faisin LYIT páirteach i nGradaim Nuálaíochta Faisin Éireann: Dearthóir Mac Léinn na Bliana 2017  » Léigh tuilleadh

Tagann Street Law chuig LYIT
An Chéad Chlár Chreidiúnaithe Street Law ar Leibhéal Fhochéimí in Éirinn  » Léigh tuilleadh

Bí ag máirseáil chun folláine leis an Marchathon againne!
Le linn an Mhárta bog leat ag siúl  » Léigh tuilleadh

Maoiniú €3M le haghaidh Choláiste Turasóireachta na gCealla Beaga
Tá maoiniú €3M le haghaidh Choláiste Turasóireachta na gCealla Beaga (LYIT) fógartha ag an Aire Stáit Joe McHugh.  » Léigh tuilleadh

Bainisteoir Tionscadail nua ceaptha ag Comhaontas Chonnacht-Uladh
An Dr Perry Share le bheith i gceannas ar an tionscadal chun Ollscoil Teicneolaíochta a bhunú do Réigiún Chonnacht-Uladh  » Léigh tuilleadh

Seachtain Feasachta Gairmeacha, 6 – 9 Feabhra
Bí páirteach sa tSeachtain Feasachta Gairmeacha 2017, chun do ghairm féin a sheoladh agus do chuid iarratais ar phoist a chur amach os comhair an tsaoil ar na cúiseanna cearta.  » Léigh tuilleadh

Tugtar cead dul ar aghaidh leis an tionscadal TAOIDE
Is comhpháirtí í LYIT sa chuibhreannas €3.2 milliún  » Léigh tuilleadh

IT Leitir Ceanainn chun tosaigh maidir le Rannpháirtíocht Mac Léinn
 » Léigh tuilleadh

Buann Mac Léinn Eolaíochta ó LYIT Gradam Intel Women in Technology
 » Léigh tuilleadh

Cúrsa uathúil i dTurasóireacht Mara ar bun sna Na Cealla Beaga
Tá Cúrsa uathúil i dTurasóireacht Mata ag LYIT na Cealla Beaga faoi lán tseoil agus tá na háiteanna uile tógtha ar an gcúrsa, a thugann Teastas sa Turasóireacht Mara agus Bunscileanna Bia Mara.  » Léigh tuilleadh

TIONSCNAMH UM MATAMAITIC CHUMASAITHE
Nuair amháin atá an cúrsa coicíse seo críochnaithe agus faighte ag mic léinn atá i dteideal i ngach dóigh ach ar theip orthu pas a fháil i Matamaitic ghnáthleibhéil, is féidir leo iarratas a dhéanamh ar áit ar chlár san LYIT ina bhfuil “Áiteanna Ar Fáil”.  » Léigh tuilleadh

GLACANN VICTORY SCHOLARS ÁITEANNA AG IT LEITIR CEANAINN
Glacann Victory Scholars Áiteanna ag IT Leitir Ceanainn Le buíochas do Rory McIlroy agus Sport Changes Life  » Léigh tuilleadh

FÓGRAÍODH LYIT MAR CHOMHPHÁIRTÍ OIDEACHAIS AGUS STÍL MHAIREACHTÁLÁ AG CLG DHÚN NA nGALL
Meabhrán Tuisceana Trí Bliana sínithe ag LYIT agus CLG Dhún na nGall  » Léigh tuilleadh

TEASTAS I dTURASÓIREACHT MARA & BIA MARA BUNÚSACH
Tá an cúrsa ina phríomhpháirt de Chonair Chósta an Atlantaigh i nDún na nGall  » Léigh tuilleadh

Deiseanna dul chun cinn ar Leith do mhic léinn Teicneolaí Cógaslainne LYIT
Comhaontú foirmiúil idir Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus Ollscoil Uladh a thugann deiseanna dul chun cinn ar leith san Iar-Thuaisceart do mhic léinn Teicneolaí Cógaslainne LYIT  » Léigh tuilleadh

TÚS STAIRIÚIL AG LYIT AGUS COMHAIRLE CONTAE DHÚN na nGALL
Síníonn LYIT agus Comhairle Contae Dhún na nGall Meabhrán Tuisceana  » Léigh tuilleadh

Bhain Mac Léinn ón LYIT áit ar Clár Oiliúna i nGastranómachas agus Tapas na Spáinne i Vallidolid, An Spáinn.
 » Léigh tuilleadh

Tugann an Prionsa Séarlas Cuairt Oifigiúil ar Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Chuir Prionsa Séarlas na Breataine Bige agus an Bhandiúc Cornwall críoch lena sciuirdturas ar Dhún na nGall inniu (25 Bealtaine 2016).  » Léigh tuilleadh

Cuir d’áit in áirithe do Shiompóisiam Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ‘Athmhachnamh agus Athnuachan’ Dé Sathairn 7 Bealtaine, 2016
 » Léigh tuilleadh

Bronnann LYIT Scoláireachtaí Spóirt 2016.
 » Léigh tuilleadh

Buann Glenn Hamilton, Mac Léinn Taighde Máistreachta LYIT, Scoláireacht ghradamúil um Chosaint ar Dhóiteáin
 » Léigh tuilleadh

Buann Mike Guckian, céimí LYIT, gradam mór ag Gradaim Accenture do na Meáin Dhigiteacha
 » Léigh tuilleadh

Mic léinn LYIT mar ‘Mháistrí’ i gComórtas Teicneolaíochta Mór-ríomhaire sa Bhreatain agus in Éirinn
Buann mic léinn LYIT barrghradaim ag comórtas IBM  » Léigh tuilleadh

Ócáid ráthúil maidir le Mná sa Ríomhaireacht
500 cailín scoile, 20 ban-cheannairí san teicneolaíocht, agus Scéim nua Sparánachta fógartha, iad uile ar aon aidhm – tuilleadh mná a mhealladh chun staidéar sa Ríomhaireacht  » Léigh tuilleadh

Síníonn BOO Dhún na nGall agus LYIT Comhaontú Stairiúil
Tá comhaontú stairiúil sínithe ag Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO) Dhún na nGall, Anne McHugh, Uas. agus Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT), Paul Hannigan, Uas. chun méadú ar an gcomhar agus ar an gcomhoibriú idir an dá eagras i réigiún an iarthuaiscirt.  » Léigh tuilleadh

Seachtain Feasachta Gairmeacha, 8 – 11 Feabhra
Bí páirteach sa tSeachtain Feasachta Gairmeacha 2016, chun do ghairm féin a sheoladh agus do chuid iarratais ar phoist a chur amach os comhair an tsaoil ar na cúiseanna cearta.  » Léigh tuilleadh

Mic Léinn LYIT ar Chomhdháil Idirnáisiúnta na nÓg sa Téaváin?
 » Léigh tuilleadh

‘Lá Thionscal na Tógála LYIT 2015’- an lucht tionscail agus an lucht acadúil a thabhairt le chéile
 » Léigh tuilleadh

Seoladh Oifigiúil Pháirc Eolaíochta Réigiúin an Iar-Thuaiscirt
Gnólachtaí Nuálacha Nuathionscanta, Fostaíocht do Chéimithe, Gnólachtaí Eolasbhunaithe – an Fhís do Pháirc Eolaíochta Réigiúin an Iar-Thuaiscirt  » Léigh tuilleadh

Fógraíonn Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn a tríú Scéim Gaeilge
Tá scéim nua ullmhaithe ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) ar mhaithe le húsáid na Gaeilge a spreagadh ar a campas.  » Léigh tuilleadh

Faomhadh do Chomhaontas Connachta-Uladh oibriú i dtreo Ollscoile Teicneolaíochta
Cuireann na hUachtaráin ar Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – Maigh Eo, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus Institiúid Teicneolaíochta Shligigh fáilte roimh chinneadh an Aire Oideachais agus Scileanna.  » Léigh tuilleadh

Aonach Gairmeacha agus Iarchéime 2015
An-éileamh ar chéimithe LYIT – an ócáid Gairmeacha is mó riamh san Iarthuaisceart!  » Léigh tuilleadh

LYIT le Tionól Gnólachtaí Nuathionscanta an Iarthuaiscirt a reáchtáil - Dún na nGall
Is é atá i gceist le Tionól na nGnólachtaí Nuathionscanta ná sraith d'imeachtaí náisiúnta ar feadh seachtaine agus mar aidhm aige ardán a chur ar fáil chun tacaíocht a thabhairt d'fhiontraithe do ghnólachtaí ar éirigh leo agus chun iad a cheiliúradh  » Léigh tuilleadh

Comhdháil ar Thurasóireacht agus Fáilteachas agus Ceardlann ar Bhia Turasóireachta a óstáil ag LYIT
An 11ú Comhdháil Bhliantúil ar Thaighde Turasóireachta agus Fáilteachais in Éirinn  » Léigh tuilleadh

Rothaíocht Charthanais ó Champas go Campas
Carthanais áitiúil ag baint sochair as rothaíocht rathúil eile  » Léigh tuilleadh

IS SINNE ... Céimithe 2015 sa Dearadh in LYIT
Beidh Taispeántas na gCéimithe sa Dearadh ag lainseáil ar an 9 Meitheamh agus beidh sé ar siúl go dtí an 17 Meitheamh - fáilte roimh chách  » Léigh tuilleadh

Sárthaispeántas Teicneolaíochta Ailtireachta & BIM 2015
Tá lúcháir mhór ar an Roinn Innealtóireachta Sibhialta agus Tógála cuireadh a thabhairt daoibh chuig Sárthaispeántas Teicneolaíochta Ailtireachta agus BIM (Samhaltú Faisnéise Foirgníochta) a osclaíonn ar an Déardaoin, 22 Bealtaine 2015, ag 2.30 i.n. Is é seo an cúigiú taispeántas deireadh bliana de Theicneolaíocht Ailtireachta san LYIT agus táimid iontach sásta le cur san áireamh den chéad uair an obair a rinne rang páirtaimseartha i dTeastas BIM (Revit) in 2015. Beidh an taispeántas a oscailt le caint ó Robin Mandal, Uachtarán RIAI (Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann) agus ina dhiaidh sin beidh fáiltiú le ceol agus sólaistí do phléisiúr ár gcuid aíonna agus iad ag meascadh lena chéile! Fanóidh obair na mac léinn ar taispeántas go dtí an 5 Meitheamh. Mar sin, beidh fáilte romhat a theacht isteach am ar bith agus amharc ar na frithchaití nua-aimseartha de na nuálaíochtaí atá ag tarlú sa disciplín forchéimnithe seo.  » Léigh tuilleadh

DICE 2015
Ciallaíonn an focal DICE (Design, Innovation, Creativity, Enterprise) Dearadh, Nuálaíocht, Cruthaitheacht agus Fiontar – comhdháil a bhfuil sé mar aidhm aige caint a spréachadh ar luachmhaireacht na cruthaitheacha agus an dearaidh do ghnó agus don tsochaí araon.  » Léigh tuilleadh

Chuir Comhaontas Connacht-Uladh (CCU) faoi bhráid Léiriú Spéise i gcomhair Ath-Ainmniú mar Ollscoil Teicneolaíochta
Cuireadh Léiriú Spéise Foirmeálta ar aghaidh chuig an Údarás Ardoideachais  » Léigh tuilleadh

Fuair Scoil Thurasóireachta an LYIT bonn ÓIR ag Comórtais Chócaireachta Náisiúnta do Chócaire na hÉireann
 » Léigh tuilleadh

Tá LYIT le hóstáil a dhéanamh ar Imeacht Thurasóireachta ardcháilíochta in 2015
Beidh an 11ú Comhdháil Bhliantúil ar Thaighde Turasóireachta & Fáilteachais in Éirinn (THRIC) a reáchtáil san LYIT ar an 11-12 Meitheamh 2015.  » Léigh tuilleadh

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht