student.jpg

Saol Mac Léinn

Réamhrá

 

Cuirfidh do shaol mar mhac léinn tríú leibhéal flúirse d’eispéiris úrnua ar fáil duit – an saoirse agus an neamhspleáchas a thagann as a bheith i do chónaí ar shiúl as baile, ag glacadh freagrachta ar son do chuid staidéir féin, ag castáil le cairde nua agus ag foghlaim ábhair úra. Tá éagsúlacht seirbhísí agus áiseanna san LYIT le cuidiú leat an t-aistriú spreagthach sin, ach dúshlánach ag an am céanna, a dhéanamh ó bheith i do dhalta meánscoile go dtí mac léinn tríú leibhéal. 

Ón phróiseas Ionduchtúcháin agus Clárúcháin mar mhac léinn, gheobhaidh tú gach eolas faoin dóigh leis na háiseanna príomha, m.sh. an leabharlann, a úsáid. Tá foghlaim scileanna taighde agus modhanna staidéir neamhspleácha thar a bheith tábhachtach chun go n-éireoidh go maith leat mar mhac léinn. Tá foireann na leabharlainne agus do chuid léachtóirí i dtólamh ansin chun cabhrú leat.

Is é Aontas na Mac Léinn bhur nguth sa choláiste.  Is sibhse, na mic léinn, a thoghann bhur gcuid ionadaithe gach bliain agus is iadsan a eagraíonn imeachtaí, clubanna agus cumainn ar an champas.  Lena chois sin, tá ionadaíocht acu ar Bhord Bainistíochta an choláiste agus ar an Chomhairle Acadúil, trínar féidir leo aird a tharraingt ar saincheisteanna agus cúiseanna imní na mac léinn.  Molaimid go láidir daoibh páirt ghníomhach a ghlacadh in Aontas na Mac Léinn.

Mar mhac léinn de chuid LYIT, ní mór duit clú maith an choláiste a chaomhnú i gcónaí, cibé ar an champas nó i measc an phobail.  Istigh i do Lámhleabhar Mac Léinn, tá Cairt Mac Léinn ina bhfaigheadh tú cur síos ar do chuid cearta agus freagrachtaí mar mhac léinn, maraon le nósanna imeachta smachta.

Breathnaigh ar na Geatabhealaí eile ar an suíomh gréasáin seo, le do thoil, faoi choinne tuilleadh eolais faoin saol san LYIT.

NAISC ÚSÁIDEACHA:

Updated: Tue, 17 May 2016 09:04:32 BST

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht