about-top-full-width.jpg

Saol Mac Léinn

Aontas na Mac Léinn

Tá Aontas na Mac Léinn ag freastal ort – toghann na mic léinn na hionadaithe chun obair a dhéanamh ar a son le foireann acadúil, leasa agus tacaíochta na hInstitiúide. Cinnteoidh siad go gcaitear go cóir leis na mic léinn an t-am ar fad agus comhoibreoidh siad leis an bhfoireann chun bealaí nua a aimsiú le feabhas leanúnach a chur ar shaol an mhic léinn ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn.

Tá Aontas na Mac Léinn aitheanta ag údaráis an choláiste mar chomhlacht ionadaíoch do na mic léinn. Tá a bhunreacht féin agus struchtúr eagraíochta aige, agus tá triúr oifigeach lánaimseartha aige, mar seo a leanas:

  • Uachtarán Aontas na Mac Léinn - Mary O'Shea
  • Oifigeach Leasa Aontas na Mac Léinn - Paul Lynch
  • Oifigeach Siamsaíochta agus Cumarsáide - Daniel Gallagher

Uimhir theileafóin Aontas na Mac Léinn ná 074 9186820.

Tá Aontas na Mac Léinn ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn cleamhnaithe le hAontas Mac Léinn na hÉireann (USI) agus téann sé i dteagmháil leis an eagraíocht sin maidir le hábhair de thábhacht náisiúnta ó thaobh a bheith ag freastal ar na mic léinn.

Le haghaidh eolais faoin gcóiríocht atá ar fáil i Leitir Ceanainn agus sna Cealla Beaga, cliceáil ANSEO.

Féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin d'Aontas Mic Léinn:  www.lyitsu.ie

Updated: Fri, 08 Sep 2017 10:46:19 BST

Saol Mac Léinn

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht