about-top.jpg

Saol Mac Léinn

Seirbhísí na Mac Léinn

Déanann an Cláraitheoir, i gcomhar leis an Bhainisteoir Riaracháin Acadúil & Seirbhísí Mac Léinn, comhordú ar Sheirbhísí Mac Léinn, ina measc:

Oifig na nGairmeacha: Cuirtear deis ar fáil duit chun an tairbhe is fearr a bhaint as an t-aistriú ón choláiste go fostaíocht mar chéimí de bharr go n-ofrálaítear comhairle neamhchlaonta faoi rún duit i ndáil le do chuid roghanna nuair a fhágfaidh tú an LYIT.

Seirbhísí Comhairleoireachta: Tá comhairleoir gairmiúil ar fáil chun tacaíocht, cuidiú agus eolas a thabhairt do mhac léinn ar bith a bhfuil imní nó buaireamh ag cur isteach orthu.

Séiplíneacht: Cuireann na Séiplínigh fáilte romhat chuig Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Tá siad ar fáil agus toilteanach cuidiú leat ar dhóigh ar bith a thig leo.

Seirbhísí Leighis & Sláinte:  Tá seirbhís iomlán dochtúra a cur ar fáil saor in aisce do gach mac léinn atá cláraithe, le béim ar chothú sláinte. Bíonn dochtúir agus altra lánaimseartha ansin gach lá.

Oifig Access: Bunaithe ar mhaithe le comhlíonadh a dhéanamh ar thiomantas an LYIT i leith rochtain níos leitheadaí ar an Institiúid a sholáthar do dhaoine nach raibh in inmhe, go traidisiúnta, sochar a bhaint as deiseanna ardoideachais.

Spórt: Tá áiseanna spóirt den chéad scoth ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, cibé faoi dhíon nó faoin aer.

Aontas na Mac Léinn: Tá idirchaidreamh le hAontas na Mac Léinn ina ghné thábhachtach de chuid oibre na Seirbhísí Mac Léinn.

Updated: Thu, 18 Feb 2016 16:33:31 GMT

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht