research.jpg

Taighde & Nuáil

Fáilte chuig an Fhorbairt

Tá ríthábhacht ag baint le tionscnaimh Taighde agus Nuálaíochta i saol an LYIT de thairbhe go bhfuil siad ceangailte go díreach lenár gcomhoibhriú leis na gnólachtaí áitiúla agus leis an phobal áitiúil.

Is iad ár mball foirne san Oifig Forbraíochta a dhéanann an riarachán agus an cur chinn ar na tionscnaimh seo: ag soláthar eolais fá na deontais sheachtracha atá ar fáil do thaighde acadúil agus ag tacú leis na hiarratais taighde go léir a déantar. Lena chois sin, déanann an fhoireann riarachán ar iomlán an mhaoiniúchán taighde a fhaightear, maoiniúchán iarchéime san áireamh.

Fáiltíonn an Oifig na Seirbhísí Seachtracha roimh fhiosruithe i nGaeilge.

Is gorlann spreagúil agus tacúil don Iarthuaisceart é CoLab, atá lonnaithe ar champas Leitir Ceanainn.  Cliceáil ar http://www.co-lab.ie/ le haghaidh tuilleadh eolais.

Faoi choinne tuilleadh eolais, breathnaigh ar na Geatabhealaí ar an suíomh gréasáin seo, nó gabh i dteagmháil le:

Berni Carlin
An Oifig Forbraíochta
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall
(t) +35374 9186065
(e) development@lyit.ie

 

Updated: Tue, 24 Sep 2013 11:50:09 BST

Taighde & Nuáil

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht