about-top.jpg

Taighde & Nuáil

Fiontraíocht & Gnónna Nua-thosaithe

Is forbairt ar chultúr nuál agus fiontraíochta ceann de na cuspóirí is tábhachtaí atá ag an LYIT maraon le cuidiú le daoine a gcuid éirim fiontraiochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Chuige seo, tá roinnt tionscnamh leanúnach ar siúl san LYIT:

Is é New Frontiers an t-ainm a thugtar ar chlár forbartha náisiúnta na hÉireann do fhiontraithe agus is iad na hInstitiúidí Teicneolaíochta a chuireann ar fáil é ag an leibhéal áitiúil. Tá sé saincheaptha do dhaoine cosúil leatsa, a bhfuil smaoineamh nuálach gnó acu, chun cuidiú libh bhur gcomhlachtaí féin a bhunú agus a reáchtáil. Cuirfidh sé pacáiste tacaíochta ar fáil duit ar mhaithe le forbairt do ghnó a bhrostú maraon le tú a dhéanamh eolach ar na scileanna agus na teagmhálaithe a bheidh de dhíth ort d’fhonn a bheith i do cheannródaí gnó sa todhchaí. Tá an clár seo á reáchtáil i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta Shligigh. Faigheann na rannpháirtithe traenáil, meantóireacht, spás in CoLab agus tacaíocht airgeadais de réir mar is cuí.

Faoi choinne tuilleadh eolais ar aon cheann de na gníomhaíochtaí seo, faigh i dteagmháil leis an duine thíosluaite:

Patsy Donaghey
CoLab
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall
(t) +35374 9186042
(e) colab@lyit.ie  

 

Updated: Mon, 22 Apr 2013 15:30:05 BST

Taighde & Nuáil

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht